Marion Visione-Thuring
Nederlands


Home

De verschijningsvorm van de wereld suggereert voortdurend iets dat voorbij haar materiële betekenis ligt.

Is dit kunst?

Tijd en natuur wijzigen wat de mens heeft gecreëerd en verrijken het soms. En het lijkt dat wat we creëren zowel wijst naar de wereld zoals we die kennen op dit moment als naar algemene ideëen en emoties die het moment overtreffen - intieme persoonlijke ervaringen, die voor ons allemaal vertrouwd zijn en ook een gevoel van het universele dat het menselijke overstijgt.

Alles wat de kunstenaar mag hopen te bereiken is een diepe  sympathie voor de wereld om hem heen - om het onderscheid tussen zichzelf en al het andere te verliezen - en van hieruit te creëren.

Marion Visione werkt binnen een historisch bewustzijn dat zoekt naar tijdloosheid. Haar bronzen beelden lijken kulturele overlevenden - overwegend vrouwenfiguren getekend en vervormd door tijd. De doelen van elegantie en ingetogenheid worden bereikt door hun blijkbaar fragiele opbouw en dynamische vorm.